Ulaganje u IKT rješenja i opremu radi jačanja efikasnosti poslovnih procesa i konkurentnosti obrta

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Naziv projekta: Ulaganje u IKT rješenja i opremu radi jačanja efikasnosti poslovnih procesa i konkurentnosti obrta

Kratki opis projekta: Dana 13.02.2017., obrt EMP – USLUGE potpisao je s Ministarstvom gospodarstva, poduzetništva i obrta Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava u svrhu provedbe projekta pod nazivom „Ulaganje u IKT rješenja i opremu radi jačanja efikasnosti poslovnih procesa i konkurentnosti obrta“, referentna oznaka ugovora KK.03.2.1.03.0248.

Predmetni projekt odnosi se na ulaganje u CAM i CAD softvere za upravljanje CNC strojevima, odnosno, cijelim procesom proizvodnje te nabavu računalne opreme radi povećanja efikasnosti administracije i cjelokupnog poslovanja.

Ciljevi projekta: Specifični cilj predmetnog projekta jest jačanje efikasnosti poslovnih procesa i konkurentnosti obrta EMP – USLUGE, dok je opći cilj doprinijeti poboljšanju konkurentnosti i učinkovitosti malog i srednjeg poduzetništva u područjima s razvojnim posebnostima.

Očekivani rezultati projekta:

Rezultati provedbe projekta:

  • R1 IKT rješenja i oprema uspješno su nabavljeni i implementirani u poslovanje obrta EMP – USLUGE
  • R2 Projekt je vidljiv u javnosti i doprinio je promociji obrta
  • R3 Projekt je proveden učinkovito i u skladu s rokovima

Rezultati nakon provedbe projekta:

  • Povećanje broja zaposlenika zapošljavanjem minimalno 5 novih zaposlenika dvije godine nakon provedbe projekta
  • Povećanje ukupnih prihoda za minimalno 45% u 2018. godini u odnosu na 2015. godinu
  • Povećanje izvoza za minimalno 30% u 2018. godini u odnosu na 2015. godinu

Ostvarenjem ovih rezultata direktno se doprinosi poboljšanju konkurentnosti i učinkovitosti malog i srednjeg poduzetništva u područjima s razvojnim posebnostima, odnosno, ciljanoj skupini ovog Javnog poziva.

Ukupna vrijednost projekta: 1.920.386,73 HRK

Prihvatljivi troškovi: 1.529.309,38 HRK

EU sufinanciranje projekta: 1.376.378,44 HRK

Razdoblje provedbe projekta: rujan 2016. – travanj 2017.

Kontakt osoba za više informacija: Rajko Tomić, , + 385 98 475 224

Više informacija na:

Scroll to Top