Izgradnja i opremanje proizvodne hale

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Naziv projekta: Izgradnja i opremanje proizvodne hale 

Kratki opis projekta: Dana 04.07.2016., obrt EMP – USLUGE potpisao je s Ministarstvom poduzetništva i obrta Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava u svrhu provedbe projekta pod nazivom „Izgradnja i opremanje proizvodne hale“, referentna oznaka ugovora KK.03.2.1.01.0028. 

Projekt izgradnje i opremanja proizvodne hale odnosi se na izgradnju poslovnog objekta, površine 1311 m2, s uredskim prostorima i proizvodnom halom te nabavu mjernog stola i 5-osnog CNC obradnog centra. 

Ciljevi projekta:  Specifični cilj jest jačanje konkurentnosti i tržišne pozicije obrta EMP-USLUGE kroz povećanje prihoda, izvoza, obujma proizvodnje i broja zaposlenih. Time se planira postići i opći cilj projekta koji se odnosi na doprinos konkurentnosti malog i srednjeg poduzetništva te efikasnosti proizvodne metalurške djelatnosti u Zagrebačkoj županiji.

Očekivani rezultati projekta:

  • R1 Izgrađen poslovni objekt od 1.311 m2, u potpunosti funkcionalan za smještaj proizvodne hale i uredskog prostora
  • R2 Nabavljeni strojevi (5-osni CNC obradni centar i mjerni stol), postavljeni, testirani i pušteni u pogon
  • R3 Postojeći zaposlenici obučeni za rad na novim strojevima
  • R4 Projekt je proveden učinkovito i u skladu s rokovima
  • R5 Projekt je vidljiv u javnosti i prikladno promoviran

Specifični cilj i rezultati projekta prevode se u mjerljive indikatore uspješnosti u 2019., u odnosu na 2014. godinu: 

  • Povećanje prihoda od prodaje za minimalno 80%
  • Povećanje izvoza za minimalno 90%  
  • Povećanje broja zaposlenika zapošljavanjem 23 novih zaposlenika
  • Povećanje proizvodnog kapaciteta uvođenjem CNC obradnog centra i mjernog stola u novi proizvodni pogon obrta

Ukupna vrijednost projekta: 13.202.954,48 HRK

Prihvatljivi troškovi: 9.858.067,58 HRK

EU sufinanciranje projekta: 4.455.280,41 HRK

Razdoblje provedbe projekta: prosinac 2015. – svibanj 2017.

Kontakt osoba za više informacija: Rajko Tomić, , + 385 98 475 224

Više informacija na:

Scroll to Top